محصولات

برچسب امنیتی

  • برچسب امنیتی غیر اثرگذار 11*3
  • برچسب امنیتی اثرگذار 11*3
  • برچسب امنیتی اثرگذار 5*2
  • برچسب امنیتی غیر اثرگذار 5*2

برچسب امنیتی اثرگذار 11*3


برچسب امنیتی اثرگذار 11*3

رنگ ها

قرمز-آبی-سبز-زرد-نارنجی

کاربردها

درب کارتن ها-درب جعبه-پاکت نامه محرمانه

دانلود فایل

برای فایل های مربوط به کلیک کنید
این محصول