محصولات

پلمپ پلاستیکی

 • پلمپ زاگرس
 • پلمپ افرا
 • پلمپ کاسپین
 • پلمپ دراگون TO
 • دارگون سیل NT
 • پلمپ دراگون WP
 • پلمپ فست سیل
 • پلمپ فست سیل SP
 • پلمپ فست سیل 3.5
 • اس پی کش بگ
 • پلمپ فورت سی بی اس

پلمپ فورت سی بی اس


پلمپ فورت سی بی اس

رنگ ها

سفید-زرد-آبی-قرمز-سبز و...

کاربردها

درب انبار-درب تانکر-درب بونکر-درب کیسه-درب مخازن

دانلود فایل

برای فایل های مربوط به کلیک کنید
این محصول