ثبت اختراع پلمپ مگاتویستر

ثبت اختراع پلمپ مگاتویستر

در سال 1388 با طراحی پلمپ چرخشی سیمی مخصوص کنتور با نام مگاتویستر و دریافت سند ثبت اختراع از سازمان ثبت اسناد کشور محصولی دیگر در سطح استانداردهای بین الملل تولید نمودیم.