ثبت اختراع کیف امنیتی

دریافت ثبت اختراع کیف امنیتی و پلمپ امنیتی مختص به آن

با طراحی کیف امنیتی ایمن کارا و ثبت اختراع آن در اداره ثبت اسناد کشور اولین گام در تولید این کیف ها در ایران را برداشتیم.