لوح تقدیر آب و فاضلاب

دریافت لوح تقدیر از شرکت پژوهشی آب و فاضلاب